ST.VOL - ART GALLERY SHOP
ST.VOL Art Gallery Shop
ST.VOL - ART GALLERY SHOP

Bořek Šípek

1949 narozen v Praze

1964 – 1968 studoval nábytkový design na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

1968 emigroval do zahraničí, kde do roku 1983 působil v Německu, zde vystudoval architekturu a zároveň s tím studoval i filosofii, posléze přesídlil do Nizozemska. Jeho díla je možné nalézt v mnoha stálých sbírkách světových galerií a muzeí (New York, Amsterdam, Paříž, Londýn, Soul, Bejrút, Tokio, Bangkok) apod.

1989 založil v Praze své nové umělecké studio. V Novém Boru pak společně s Petrem Novotným a Liborem Fafalou založili sklářskou firmu Ajeto.

1990 byl jmenován profesorem architektury a designu, působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, tuto činnost ukončil v roce 1998.

1992 až 2002 působil ve funkci hlavního architekta správy Pražského hradu, kde pracoval na obnově hradních interiérů.

1999 byl jmenován profesorem architektury a designu na Univerzitě průmyslového designu ve Vídni

2004 vytvořil scénu a kostýmy pro operu Nagano.

2008 instaloval první velkou výstavu českých umělců v čínském Pekingu.

2005-2012 byl děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Významná profesní ocenění

1983 Německá Cena za architekturu

1989 cena „Kho Liang le Prize“

1991 Rytíř umění a literatury Francouzské republiky

1993 Cena za užité umění a architekturu prince Bernharda

2005 cena „Talent De L'Originalite” – Le Sommet du Luxe et de la Creation

ST.VOL ART GALLERY SHOP   ||   Valentinská 11/56   ||   110 00 Prague 1   ||   +420 224 814 099   ||   info@stvol.eu   ||   Facebook  ||   Twitter  ||   Pinterest   ||   English