ST.VOL - ART GALLERY SHOP
ST.VOL Art Gallery Shop
ST.VOL - ART GALLERY SHOP

Jiří Pačínek

1972 narozen v Litoměřicích

1987 – 1990 studoval Střední odborné učiliště sklářské v Novém Boru

1992 přijat jako sklář/zadák do firmy AJETO do sklářské dílny Petra Novotného

1995 tříměsíční pracovní stáž do sklářského studia Leona Applebauma v americkém Rochesteru a po svém návratu do sklárny jmenován mistrem sklářské dílny

2008 opouští sklárnu AJETO a plní si svůj dávný sen, pracovat ve vlastní huti. Pravidelně se účastní mezinárodních sklářských sympozií, konferencí a jiných profesních a uměleckých setkání jak v Evropě, tak i v zámoří, například IGS v Novém Boru, mezinárodní festival skla Glasstage v neměckém Zwieselu, Glass Art Society v USA a celé řady dalších akcí. Během své dosavadní kariéry měl možnost tvořit sklo pro celo řadu světově proslulých umělců, designerů a architektů:

René Roubíček a Miluše Roubíčková, Bořek Šípek, Leon Applebaum, Rony Plesl, Sem Schanzer, Louis Sakalovski, Charles Parriot, Anna Torfs a mnoho dalších.

Významná profesní ocenění

1994 druhé místo v soutěži Řemeslo a umění, Sklářské muzeum v Novém Boru

1997 první místo v soutěži Řemeslo a umění, Sklářské muzeum v Novém Boru

2006 třetí místo v soutěži Řemeslo a umění, Sklářské muzeum v Novém Boru

ST.VOL ART GALLERY SHOP   ||   Valentinská 11/56   ||   110 00 Prague 1   ||   +420 224 814 099   ||   info@stvol.eu   ||   Facebook  ||   Twitter  ||   Pinterest   ||   English